หน้าแรก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมใจร่วมพิธี
"ศิระกรานเบื้องพระยุคลบาท น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จพระภูบาล นวมินทร์ สู่สวรรคาลัย"