ผลงาน

คณะนิเทศศาสตร์ ?มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชมละครเวทีเทิดพระเกียรติ เรื่อง แสงเทียน ศรัทธา รายได้จากการจำหน่ายบัตรสมทบทุนสร้างอาคารนวมิทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จำหน่ายบัตรราคา 100 บาท (ทุกที่นั่ง)