ผลงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคุณครู และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและระบบบสมองกลอัจฉริยะ SPU Engineering Challenge : Line Tracking Robot WORKSHOP �ก้าวแรกสู่การเป็นนักประดิษย์หุ่นยนต์อัจฉริยะ